Sei il Mio Grande Amore Earla, aka Lola

Ze is geboren op 29 juni 2016 in Friesland bij Cane Corso Friesland.
Haar stamboomnaam is SEI IL MIO GRANDE AMORE EARLA en haar roepnaam is Lola.

Lola is de oudere zus van onze Gino (Beste Reupup 2018 van de CCCN).

Zowel de vader als de moeder van Lola en Gino leven nog samen met een roedel bij Cane Corso kennel Cane Corso Friesland.


Er bestaat geen geduldiger en standvastige teef als Lola, alle 4 de opvolgende CC’s heeft ze opgenomen in haar roedel en geaccepteerd, gecorrigeerd waar nodig en samen met ons opgevoed. Ze wacht met eten totdat de 4 gegeten hebben. Ze verdedigt degene die volgens haar tekort gedaan wordt door de anderen waardoor ze zichzelf wel eens vergeet. Met haar kun je rustig wandelen/slenteren want trekken aan de riem kent ze niet. Maar voelt ze dreiging, ben dan voorbereid. Ze wilt altijd haar baasje en overige van de familie en roedel beschermen.

Ze is ook echt de roedelleider van de 5 en ze respecteren haar ook als zodanig.

Lola heeft in mei 2018 (21-5-2018, 2e Pinksterdag) haar eerste nest van 11 pups geworpen. Tien van haar pups zijn elders goed terecht gekomen. Een teefje van haar telgen hebben wij zelf gehouden, Lis. Lis is in haar karakter precies als haar moeder met het uiterlijk van haar papa. Mooi slanke bouw en een prachtig gestroomde vacht. Om deze reden heb ik besloten dat ik Lis wil houden. Lola is sinds het nest nog meer beschermend geworden, waardoor ze nog minder snel het vertrouwen heeft in andere mensen. Als het haar niet aanstaat of bevalt laat ze dat ook over duidelijk weten.

 

Sei il Mio Grande Amore Earla, aka Lola

She was born on 29 June 2016 in Friesland with Cane Corso Friesland.

Her pedigree name is SEI IL MIO GRANDE AMORE EARLA, also known as Lola. Lola is the older sister of our Gino (Beste Reupup 2018 of the CCCN). Both the father and the mother of Lola and Gino live together with a pack at Cane Corso kennel Cane Corso Friesland.

There is a no more patient and steadfast girl as Lola, she has included all 4 CC's in her pack and accepted, corrected where necessary and brought up these together with us. She waits with food until the 4 have eaten. She defends the one who, according to her, is being deprived by the others, that’s why she sometimes forgets herself. With her you can quietly walk / stroll because she does not pull on the leash. But if she feels threatened, then be prepared. She always wants to protect her owner and other members of the family and pack. She is also the pack leader of the 5 and they respect her as such. Lola threw her first litter of 11 pups in May 2018 (21-5-2018, Whit Monday). Ten of her pups have ended up well elsewhere. We have kept a little girl of her own, Lis. Lis is in her character exactly like her mother with the looks of her dad. Nice slender construction and a beautifully brindled coat. For this reason I have decided that I want to keep Lis. Lola has become even more protective since this nest, so she has less confidence in other people. If she does not trust or like it, she will also let you know clearly.

De vader van Lola en Gino

Father of Lola & Gino

 

Moeder van Lola en Gino

Mother of Lola & Gino